Foredrag og kurs

Kai Robert er utdannet spesialpedagog og har skrevet bok om klasseledelse og gruppeledelse; hvordan forebygge og løse adferdsvansker i dagens barnehager, grunnskole og videregående skole.

Basert på boken tilbys foredrag og kurs i:

- Teambuilding
- Hvordan gjøre hverandre bedre
- Grensesetting
- Kommunikasjon
- Relasjonsbygging

Alt hentet fra boka om klasseledelse og gruppeledelse.

Om boken

Forfatteren er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Østfold, avdeling for førskolelærer-utdanning, og spesialpedagog ved Statens Spesial-lærerhøgskole, Hosle i Bærum. Denne skolen er et tilbud til ungdommer med store psykososiale lidelser, atferdsvansker, emosjonelle og sosiale vansker. Høsten 1980 startet forfatteren arbeidet ved skolen, først som miljøarbeider, deretter som lærer og undervisningsinspektør. Det er hans erfaringer fra disse årene han deler med deg som leser denne boken. Denne boken er en beskrivelse av metodiske og pedagogiske metoder belyst fra «grasrotnivå».

Send forespørsel om foredrag og kurs

    Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube